Informacja

Informacja Informujemy, że w związku z obowiązkiem nałożonym na Spółkę na podstawie art. 1 pkt 8 ustawy o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019 poz. 1798) Spółka w dniu 29.09.2020 r. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą...