Bieżące doradztwo podatkowe

Budowanie relacji z Klientem opartej na zaufaniu, a także kompleksowe i skuteczne wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych jest podstawowym celem usług świadczonych przez BSS TAX.
Korzystając z bogatego doświadczenia dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Klientom prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Usługi BSS TAX skoncentrowane są na zapewnieniu profesjonalnego i efektywnego doradztwa podatkowego, dostosowanego do specyfiki działalności prowadzonej przez Klienta i jego indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem zakładanych przez niego celów biznesowych. Nasi specjaliści przeanalizują i wyjaśnią nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe oraz zaproponują rozwiązanie szyte na miarę, które pozwoli na ograniczenie bądź eliminację ryzyka podatkowego w ramach podejmowanej przez podatnika aktywności biznesowej.
Usługi BSS TAX z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego obejmują w szczególności:
analizę bieżących zapytań podatkowych i konsultacje w obszarze podatku PIT, CIT, VAT i innych danin publicznoprawnych,
opracowywanie opinii prawno-podatkowych, analiz i wyjaśnień w odniesieniu do obowiązujących przepisów podatkowych,
doradztwo w obszarze zarządzania obciążeniami podatkowymi, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej,
doradztwo w zakresie konstruowania umów, jak i ich weryfikacja z perspektywy obowiązków wynikających z przepisów podatkowych,
identyfikowanie ryzyka podatkowego w zakresie aktywności wdrażanych lub planowanych przez Klienta oraz wskazanie możliwości ograniczenia ww. ryzyka,
przygotowywanie wniosków o interpretacje indywidualne oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu przez organem podatkowym oraz w trakcie ewentualnego sporu przed sądem administracyjnym związanym z ww. interpretacjami,
informowanie i wyjaśnienia zmian w przepisach podatkowych.

KRS: 0000838201 REGON: 385930597 NIP: 9472002005
Kapitał zakładowy 50 000 zł w całości opłacony.

Email

tax@bsstax.com

Telefon

+48 42 200 70 00

Adres

ul. Pojezierska 90A
91-341 Łódź

LinkedIn

Zobacz więcej