Planowanie podatkowe

W ramach szeroko rozumianego planowania podatkowego służymy wsparciem w zakresie reorganizacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstw.
Uwzględniając specyficzne wymagania Klienta, dążymy do wypracowania rozwiązań mających na celu ustalenie optymalnej struktury przedsiębiorstwa pozwalającej na skuteczne wykorzystanie jego zasobów i odpowiednie zarządzanie obciążeniami podatkowymi na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
W ramach doradztwa dotyczącego planowania podatkowego poddajemy analizie model funkcjonowania Klienta, jak i planowane przez niego przedsięwzięcia pod względem ich efektywności podatkowej. Celem naszych usług jest zaproponowanie możliwych wariantów postępowania oraz wsparcie Klienta w procesie implementacji uzgodnionego rozwiązania.
Rozumiemy przy tym, że współdziałanie w procesie planowania biznesu i podejmowania kluczowych dla jego rozwoju decyzji wymaga atmosfery wzajemnego zrozumienia potrzeb i zaufania. Z tego względu dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia wysokiego poziomu obsługi oraz najwyższej jakości dostarczanych rekomendacji.
W związku z powyższym służymy profesjonalnym wsparciem m.in. w toku procesów restrukturyzacyjnych (organizacyjnych i kapitałowych), przekształceń, fuzji, podziałów i likwidacji podmiotów, udzielając wyczerpujących wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego istotnych z punktu widzenia realizowanych projektów.
Doradzamy także w zakresie transakcji związanych z nabyciem lub przejęciem innych przedsiębiorstw. Dokonujemy przeglądu kluczowych aspektów działalności nabywanego/przejmowanego podmiotu oraz identyfikacji możliwych ryzyk w ramach przeglądu due diligence. Wspieramy Klienta w toku negocjacji i finalizacji ww. transakcji.

Z uwagi na potrzeby Klientów związane z ekspansją na rynkach zagranicznych oraz z podejmowaniem współpracy z kontrahentami z innych niż Polska państw w ramach naszych usług planowania podatkowego uwzględniamy również przepisy prawa wspólnotowego i międzynarodowego, w tym regulacje z zakresu zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu i cen transferowych.

KRS: 0000838201 REGON: 385930597 NIP: 9472002005
Kapitał zakładowy 50 000 zł w całości opłacony.

Email

tax@bsstax.com

Telefon

+48 42 200 70 00

Adres

ul. Pojezierska 90A
91-341 Łódź

LinkedIn

Zobacz więcej