Postępowania podatkowe i sądowe

Czynności kontrolne podejmowane przez administrację skarbową w obszarze podatkowym, , jak również konieczność obrony własnych interesów przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnymi stanowią co do zasady istotne wyzwania dla podatników.
Doświadczenie pokazuje, że w takich sytuacjach warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika.
W związku z powyższym BSS TAX oferuje wsparcie w celu przygotowania Klienta do kontroli podatkowej bądź celno-skarbowej oraz postępowania podatkowego, a także zapewnienie profesjonalnej obsługi kontaktów z organami w celu doprowadzenia do korzystnego rozstrzygnięcia sprawy. Doradcy z BSS TAX oferują pomoc na każdym etapie postępowania. Reprezentujemy Klientów również w toku postępowania sądowego, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Nasze usługi w obszarze kontroli i postępowań obejmują m.in.:
opracowanie strategii postępowania dostosowanej do potrzeb Klienta oraz doradztwo związane z prowadzoną kontrolą lub postępowaniem,
reprezentowanie Klienta i prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, a także występowanie w jego imieniu przed sądami administracyjnym, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym,
sporządzanie pism procesowych, w tym skargi kasacyjnej.

KRS: 0000838201 REGON: 385930597 NIP: 9472002005
Kapitał zakładowy 50 000 zł w całości opłacony.

Email

tax@bsstax.com

Telefon

+48 42 200 70 00

Adres

ul. Pojezierska 90A
91-341 Łódź

LinkedIn

Zobacz więcej