Przeglądy podatkowe

Obok usług bieżącego doradztwa związanych m.in. z udzielaniem konsultacji, przygotowywaniem analiz i opinii prawno-podatkowych BSS TAX oferuje również przeprowadzenie profesjonalnych przeglądów podatkowych.
Audyty realizowane przez ekspertów BSS TAX służą identyfikacji oraz minimalizacji ryzyk w obszarze podatkowym.
W zależności od potrzeb Klienta możemy zaproponować zorganizowanie przeglądu rozliczeń podatkowych (kompleksowego lub w ramach wybranych podatków bądź w ustalonych obszarach działalności podatnika) oraz wewnętrznych procedur związanych z realizacją obowiązków podatkowych. Podejmiemy się także przeprowadzenia badań typu due diligence w celu wskazania ryzyk podatkowych w ramach planowanych przez Klienta przedsięwzięć związanych z rozwojem biznesu (w tym np. dotyczących nabycia udziałów w innym podmiocie) oraz określenia podatkowej efektywności projektowanych transakcji kapitałowych.
Każdy taki przegląd podatkowy kończy się przygotowaniem raportu opisującego zdiagnozowane nieprawidłowości i związane z nimi ryzyka oraz wskazującego sugestie co do dalszego sposobu postępowania.
Nasze rekomendacje koncentrują się na ustaleniu zgodnych z prawem rozwiązań mających na celu zapewnienie rzetelności rozliczeń podatkowych Klienta oraz na zwiększeniu jego bezpieczeństwa finansowego i prawnego.

KRS: 0000838201 REGON: 385930597 NIP: 9472002005
Kapitał zakładowy 50 000 zł w całości opłacony.

Email

tax@bsstax.com

Telefon

+48 42 200 70 00

Adres

ul. Pojezierska 90A
91-341 Łódź

LinkedIn

Zobacz więcej