Ceny transferowe

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie cen transferowych (transfer pricing, TP) mają na celu ograniczenie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi i z innymi podmiotami wskazanymi w przepisach ustaw podatkowych.
Ustalenie warunków transakcji z podmiotami powiązanymi w sposób, który pozwoli na realizację przyjętych założeń biznesowych, a jednocześnie jest bezpieczny z perspektywy podatkowej zwykle okazuje się znacznym wyzwaniem dla podatników. Prawidłowe określanie cen transferowych oraz rzetelna realizacja obowiązków formalnych z zakresu TP stanowi dziś istotny problem – nie tylko ze względu na stopień skomplikowania zagadnień z zakresu cen transferowych, ale też z uwagi na rosnące zainteresowanie tym obszarem ze strony organów podatkowych.
Eksperci BSS TAX korzystając z bogatego doświadczenia w obszarze cen transferowych udzielą Państwu wsparcia w prawidłowym wypełnieniu zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie:
analizy ryzyk podatkowych związanych z obszarem cen transferowych,
ustalenia istniejących powiązań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w transakcjach,
identyfikacji transakcji i zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu na gruncie przepisów dotyczących TP, w tym weryfikacji treści porozumień i umów łączących podmioty powiązane,
audytu obowiązków dokumentacyjnych oraz analizy możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych,
tworzenia i aktualizacji dokumentacji cen transferowych zgodnej z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
doradztwa w zakresie cen transferowych, w tym w zakresie planowania podatkowego dotyczącego transakcji między podmiotami powiązanymi oraz przy wyborze odpowiedniej metody określania cen transferowych,
opracowania polityki cen transferowych dla grup kapitałowych,
analizy poziomu cen transferowych (w tym przygotowanie analiz benchmarkingowych i analiz zgodności),
realizacji obowiązków sprawozdawczych (składania informacji TPR)
ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe (APA).

KRS: 0000838201 REGON: 385930597 NIP: 9472002005
Kapitał zakładowy 50 000 zł w całości opłacony.

Email

tax@bsstax.com

Telefon

+48 42 200 70 00

Adres

ul. Pojezierska 90A
91-341 Łódź

LinkedIn

Zobacz więcej